De Interscience Service & Support organisatie

De kwaliteit van onderhoud en serviceverlening zijn belangrijke parameters in het proces dat doorlopen wordt tijdens en na de aanschaf van een nieuw analysesysteem. En terecht! Uw investering rendeert pas maximaal als u er optimaal gebruik van kunt maken.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij onze Service & Support afdeling, die zich kenmerkt door
gespecialiseerde disciplines die door nauwe interactie zorgdragen voor:

  • Efficiente en effectieve installatie van nieuwe analysesystemen
  • Snelle en goed bereikbare telefonische helpdesk
  • Verhoging bedrijfszekerheid door het voorkomen van onnodige uitval (preventief onderhoud)
  • Uitvoering van professionele service-interventies (correctieve ondersteuning)
  • Ondersteuning in beheersing theoretische en praktische kennis van de toegepaste techniek
    d.m.v. cursussen en analytische/applicatieve ondersteuning

Na installatie van een nieuw analysesysteem is het zeer belangrijk dat het systeem voortdurend
een goede prestatie blijft leveren. Een Interscience ServicePakket of 1 van de overige Interscience Support diensten helpt u dit te realiseren.

Meer weten?
Vraagt u dan onze servicebrochure aan, hierin vindt u ook meer informatie over onze overige diensten zoals Multi Vendor Services, Detachering, Analytische Support, Check Up Service en Systeemvalidatie (IQ/OQ/PQ).
 

btn helpdesk

 btn online