pijn beheer artsen in baton rouge http://hollandpillen.com/diane-35/ gratis krijgen goed afdrukbare kaarten

De Interscience Service & Support organisatie

De kwaliteit van onderhoud en serviceverlening zijn belangrijke parameters in het proces dat doorlopen wordt tijdens en na de aanschaf van een nieuw analysesysteem. En terecht! Uw investering rendeert pas maximaal als u er optimaal gebruik van kunt maken.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij onze Service & Support afdeling, die zich kenmerkt door
gespecialiseerde disciplines die door nauwe interactie zorgdragen voor:

  • Efficiente en effectieve installatie van nieuwe analysesystemen
  • Snelle en goed bereikbare telefonische helpdesk
  • Verhoging bedrijfszekerheid door het voorkomen van onnodige uitval (preventief onderhoud)
  • Uitvoering van professionele service-interventies (correctieve ondersteuning)
  • Ondersteuning in beheersing theoretische en praktische kennis van de toegepaste techniek
    d.m.v. cursussen en analytische/applicatieve ondersteuning

Na installatie van een nieuw analysesysteem is het zeer belangrijk dat het systeem voortdurend
een goede prestatie blijft leveren. Een Interscience ServicePakket of 1 van de overige Interscience Support diensten helpt u dit te realiseren.

Meer weten?
Vraagt u dan onze servicebrochure aan, hierin vindt u ook meer informatie over onze overige diensten zoals Multi Vendor Services, Detachering, Analytische Support, Check Up Service en Systeemvalidatie (IQ/OQ/PQ).
 

btn helpdesk

 btn online

 

Helpdesk

Een team van zeer ervaren analytische en technische specialisten staan
voor u klaar voor de volgende diensten:
• Servicebezoeken en Preventief Onderhoud
• Technische ondersteuning
• Analytische ondersteuning
• Troubleshooting voor hardware en software
• Advies over o.a. accessoires

De Interscience Helpdesk is op alle werkdagen voor u bereikbaar.

Lees meer ...    

ServicePakketten

Interscience heeft een transparant programma ontwikkeld voor Preven-
tief Onderhoud, dat bestaat uit vier typen ServicePakketten.

Deze ServicePakketten vormen de Basis van het programma en kunnen verder op maat worden aangevuld  met specifieke pakketuitbreidingen.

Lees meer ...    

Multi Vendor Services

Binnen veel laboratoria wordt er gewerkt met apparatuur en acces-
soires geleverd door meer dan één leverancier. Deze laboratoria  willen wel graag één aanspreekpunt voor ondersteuning.
Interscience heeft hiertoe een speciaal Multi Vendor Services programma ontwikkeld.

Lees meer ...