Voice200. Instant VOC-analyse.
 

Selectiviteit én snelheid.
De Voice200 meet vluchtigen in headspace, precies en snel. Het unieke meetprincipe, met drie ion-molecuul reacties in een flow-tube, verhoogt de selectiviteit. Vrij van interferenties zijn zelfs mengsels van isomeren (zoals aceton en propanal), kwantitatief te analyseren met de Voice200.

 


Eenvoudig in gebruik.
Concentraties van % tot ppb niveaus meet de Voice200
direct en zonder voorbewerking. Dit geldt ook voor lastige verbindingen, zoals formaldehyde.
Het concept is robuust en de bediening “operator-proof”. Daarbij komt de geïntegreerde calibratiefunctie, die externe standaarden overbodig maakt.

 

 

ISQ

Containermetingen.
De logistieke sector beschermt goederen tegen vraat, ziektes enz.
door containers te begassen. Het betreft jaarlijks miljoenen containers.
Metingen in onze havens tonen gevaarlijke restconcentraties van
Fosfine, Ethyleenoxide en Methylbromide.
In terminal en mobiele configuraties, biedt Interscience met de
Voice200 efficiënte oplossingen voor containermetingen.
Voice200 Containerrmetingen

 

Voice200 Binnenluchtmetingen

Binnenlucht metingen.
In (productie)ruimtes waar giftige chemicaliën kunnen vrijkomen,
biedt de Voice200 de mogelijkheid voor een brede en volautomatische
controle van de luchtkwaliteit. Elke minuut analyseert het systeem sterk
uiteenlopende componenten zoals siloxanen, amines, aldehydes en
oplosmiddelen.

 

Ademonderzoek.
Instant VOC-analyse van adem biedt exclusieve mogelijkheden
in de medische sector. Vrij eenvoudig en zonder overlast van
patiënten zijn uiteenlopende componenten direct en kwantitatief
te volgen.
Volautomatische controle is mogelijk bij intensive-care en
dialyse-afdelingen.
Voice200 Ademonderzoek

Voice200 Voedingsmiddelen

 

 

 

 

Voedingsmiddelen onderzoek.
De instant VOC-concentraties in adem geven de voedingsonderzoeker
actuele informatie over het mondproces tijdens kauwen, slikken
en ademen. Met de Voice200 is het mogelijk om deze processen
continu te volgen.
De relevante componenten zijn veelal verwant en laagmoleculair.
Daarom  komt de extra selectiviteit van het systeem, door de drie
ion-molecuul reacties, hierbij van pas.

 

Case studie: Jessica de Clippeleer van de KU Leuven beschrijft efficiënt
aroma-onderzoek in bier met behulp van Sift-ms. 

 

Heeft u nog vragen? Stel ze hier!